Welkom bij Huis van Rie

NLDoet 2017 bij Huis van Rie
naar buiten bij Huis van rie
Schilderen bij Huis van Rie op maandag en woensdag
Inloophuiskamer en soos bij huis van rie

Wie zijn wij?

Huis van Rie is een nieuw, gezellig en sfeervol centrum voor dagbesteding in Nootdorp waar oprechte aandacht en mensen centraal staan. Ons centrum is eveneens toegankelijk voor mensen uit Zoetermeer, Delft en Pijnacker.

Huis van Rie is een nieuw initiatief in de sector dagbesteding voor groepen en is opgezet volgens een nieuw concept. Huis van Rie wordt bezocht door mensen met een lichamelijke, verstandelijke, meervoudige of sociaalpsychiatrische beperking, door mensen met NAH en dementie, en door hun mantelzorgers.

Deze dagopvang verzorgen wij niet op de gebruikelijke manier waarbij er een duidelijk doelgroepbeleid wordt gevolgd.

Ons standpunt is dat maatschappelijke participatie en integratie van mensen met een beperking geen doelgroepenbeleid toelaat. En daarom is iedereen welkom!

Wat doen we?

De dagbesteding van Huis van Rie is een combinatie van gespecialiseerde, arbeidsmatige en recreatieve dagbesteding. Naast vaste cliënten (met een indicatie voor dagbesteding) zijn bezoekers op dagdeelbasis van harte welkom in onze Inloophuiskamer.

Binnen Huis van Rie werken beroepskrachten, mensen met een beperking (ervaringsdeskundigen) en vrijwilligers (stagiairs) samen in de begeleiding van de dagbestedings- en wijkactiviteiten en cursussen/workshops.

Huis van Rie werkt actief aan integratie van mensen met een beperking door oog te hebben voor de mogelijkheden, door respect voor hun zelfredzaamheid en door hulp/begeleiding daar waar het nodig is.

Kom je langs?

Kom vooral sfeerproeven en ervaar de huiselijkheid van de dagbesteding. We gaan graag het gesprek aan over jouw voorwaarden voor een fijne dag. Maak een afspraak zodat we jou de volledige aandacht kunnen geven. Dit mag telefonisch of via de e-mail.